Vrijdag Visdag
Lange Elzenstraat 75
2018 Antwerpen
T: 0495 10 80 08
info@oesterkraam.be